Blog

CBD w leczeniu zakażeń bakteriami wielolekoopornymi

03.04.2023

CBD znaleźć może zastosowanie w miejscowym leczeniu zakażeń bakteriami wielolekoopornymi, poprzez zdolność uwrażliwiania ich na antybiotyki

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9018834/

 

 

Co znajduje się w tym artykule?